Videoconferències amb alumnat

La Conselleria no contempla1 l’ús de plataformes de videoconferència per a les etapes d’infantil, primària i ESO en el pla MULAN.

Són segures les plataformes d’ús comú? Es poden usar encara que no estiguen en el pla MULAN?

Oficialment, només es poden recomanar les eines i plataformes que estan en aquest pla. Però són moltes les consultes i demandes que hi ha per a fer videoconferències amb alumnat.

Sobre la seguretat de les plataformes, tots els programes informàtics poden tindre vulnerabilitats, les quals poden ser més greus o menys però el més important és que siguen descobertes i solucionades mitjançant una actualització.

Sobre si es poden usar per a donar suport a l’alumnat, en la meua opinió personal, jo no recomanaria fer sessions amb grups d’alumnat per videoconferència convocades per la persona docent, però no ja perquè estiga o no estiga contemplat al pla MULAN, sinó per les possibles implicacions del seu ús. Des del moment que l’alumnat entra en grup a una videotrucada, tindran accés a les imatges i so dels companys i companyes, podrien gravar-lo i ja no se sap què podrien fer més (manipular vídeos, etc.). Es perd el control d’una activitat iniciada per la persona docent.

Si resulta imprescindible l’ús del vídeo per a atendre les necessitats dels xiquets i les xiquetes consideraria fer alguna de les següents coses (en ordre de més recomanable a menys recomanable):

  1. Gravar un vídeo de la mestra o el mestre i enviar-lo a l’alumnat o famílies. Com els vídeos solen ocupar molt d’espai en disc, no es recomana allotjar-lo en les webs oficials de Conselleria. Però si no conté dades personals de l’alumnat, es podria allotjar en YouTube, Vimeo, etc. i enviar l’enllaç per web família. Si no es vol que els vídeos siguen públics, es poden penjar en ocult i només es veuran si es coneix l’enllaç al vídeo.
  2. Fer una sessió de vídeo en directe de la persona docent (sense que l’alumnat aparega en la imatge però puga seguir-lo en directe). Novament, si no es mencionen dades personals de l’alumnat, es pot fer amb qualsevol plataforma (encara que no estiga en el pla MULAN), ja que les úniques dades que es publiquen serien les de la mateixa persona que fa el vídeo voluntàriament. Per a fer una sessió en directe no cal un programa de videoconferències sinó un programa per gravar des de la webcam i emetre en directe en alguna plataforma tipus YouTube, Facebook, Twich… Existeix programari lliure, com ara OBS Studio que ho fa.
  3. Fer una videoconferència individual a manera de tutoria. Per tema de protecció de dades, estaria permés, ja que el tractament estaria legitimat per Llei per a la funció educativa i, al ser individual, no se cedeixen dades a tercers. La plataforma ideal seria una que xifrara la comunicació d’extrem a extrem per tal d’assegurar que no s’intercepten les imatges.
  4. Com a últim recurs, es podria participar en una videoconferència de grup, amb caràcter voluntari, convocada per algun familiar, en la qual s’haja informat a tots els participants de les possibles implicacions d’entrar i s’haja demanat a tots fer un ús responsable de les dades personals obtingudes sense consentiment.

En l’apartat miscel·lània de la pàgina amb videotutorials del portal CvTIC hi ha alguns vídeos sobre diferents eines que podrien ajudar, com els vídeos sobre YouTube, sobre creació de materials o sobre el programa OBS.

Referències sobre les vulnerabilitats:

  • https://unaaldia.hispasec.com/secciones/vulnerabilidades
  • https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/alertas-ccn-cert.html

1 Actualització 30/4/2020: En la data 20/04/2020 la Conselleria ha enviat una carta als centres en la qual s’explica una ampliació del pla MULAN, on s’expresa que els centres de primària tindran accés la plataforma de videoconferències.

Deixa un comentari

8 − six =

"edutictac.es