Formateig de Baix nivell en Linux

Primer de tot cal saber que existeixen 2 tipus de formats, el format d’alt nivell i el Format de Baix Nivell.

Tinc una targeta microSD que no es deixa esborrar, amb aquest procediment deuria funcionar. La comanda per executar el format de Baix Nivell en Linux és:

dd if=/dev/zero of=/dev/sdb

On sdb representa el disc al qual volem aplicar el format i /dev/zero és un arxiu especial que proveeix caràcters nuls i s’usa per reemplaçar o sobreescriure informació

Per saber específicament en el nostre sistema quin és l’etiqueta del disc sobre el que volem treballar, podem usar la comanda:

 fdisk -l

Un cop acabat el procés cal aplicar un format d’alt nivell amb gparted o amb una eina similar i a funcionar.

Edite per a confirmar que el procés ha sigut un èxit!! Malgrat que el procés va tardar prou temps, targeta recuperada.

photo credit: bigcityal via photo pin cc

Lascia un commento

two + 2 =

"edutictac.es