Dividir i unir arxius

De vegades sorgeix el problema de limitar a certa mida dels arxius per fer alguna cosa en particular, i per a això existeixen diverses opcions.

En linux comptem amb una petita eina que bé per defecte, ve instal·lada. Es tracta de l’ordre split.

Per dividir un arxiu en diversos de mida de 100 mb, seria de la següent manera.

$ split -b100m -d arxiu arxiu.

Els arxius resultants tindran prefix numèric.

sortida:
arxiu.00
arxiu.01
arxiu.02
arxiu.03

La unió dels arxius generats per split es realitza mitjançant cat.

cat arxiu. *> arxiu

Lascia un commento

6 + nine =

"edutictac.es