Convertire un'immagine in un poster con LliureX

PosteRazor curta una imatge en fragments que poden imprimir-se fàcilment en qualsevol impressora que utilitze paper DIN-A4 per a després assemblar-se formant un pòster. Il programma accetta come input un'immagine scansionata o da una fotocamera digitale. Il poster risultante viene salvato come documento PDF di più pagine. Cal tindre en compte que quanta més qualitat tinga la imatge original millor serà el resultat final.

Com s’usa

Tutorial: posteRazor.pdf

Arxius per al tutorial: monalisa.zip

Més informació: https://posterazor.sourceforge.net/

Nova versió online: https://posterazor.sourceforge.io/online/

Lascia un commento

3 × two =

"edutictac.es