Crear informes individualizados a partir dunha táboa clasificada

FreeXincorpora per defecte com a editor de text Libre Office Writer, que como outros procesadores de textos, ens dona l’opció de “Combinar Correspondència”, isto significa escribir un modelo de documento e cubrir parte do texto con información extraída doutra fonte de datos. Tradicionalment el seu ús ha sigut el de combinar correspondència la qual cosa hui en dia ja no és una opció molt popular. Però com a docents li podem traure molt de partit a aquesta funcionalitat, per exemple podem combinar un full amb les qualificacions dels nostres alumnes generat enLibre Office Calc amb Writer per a realitzar informes individualitzats.

Vegem com seria el procés. Comencem creant un document genèric ondeixarem espai per a inserir els camps del full de càlcul, posant el nom que tindrà aqueix camp:

Creem el full de càlcul ambCalc que ens servirà com a font de dades:

Ara haurem d’anar a->Camps->Uns altres i en la finestra que se’ns obri caldrà anar a la pestanyaBase de dades. Haurem de buscar el nostre document a AfigFitxer de Base de dades i el vinculem. En aquest cas estem usant un fitxer.ods de Calc, però podríem usar unCSV o una base de dades de Base :

Després, caldràanar canviant  els espais, que havíem deixat abans, pels camps de la base de dades. El que cal fer és seleccionar la paraula que deixem com a espai, cal tornara Insereix->Camps->Uns altres i haurem de seleccionar el camp amb el qual volem substituir aqueixa paraula, i finalment cal prémerInsereix (por exemplo, canviem la paraulaNom en el text pel campNom de la base de dades)

El resultat final serà una cosa així:

Ara ja només ens queda imprimir. Atenció, no trieu la funció d’exportar a PDF, cal utilitzar l’opció Imprimeix. Allí hem de confirmar l’origen de les dades i podrem triar entre Impressora o Fitxer.

El resultat final és un full de qualificacions per alumne. Si triem l’opció d‘Eixida->Arquivo podem exportar a un document de text que podem editar abans d’imprimir.

Deixe un comentario

2 × un =

"edutictac.es