Convertir una imatge en un pòster amb LliureX

PostRazor curta una imatge en fragments que poden imprimir-se fàcilment en qualsevol impressora que utilitze paper DIN-A4 per a després assemblar-se formant un pòster. O programa acepta unha imaxe dixitalizada ou dunha cámara dixital como entrada. O póster resultante gárdase como un documento PDF de varias páxinas. Cal tindre en compte que quanta més qualitat tinga la imatge original millor serà el resultat final.

Com s’usa

Tutorial: posteRazor.pdf

Arxius per al tutorial: monalisa.zip

Més informació: https://posterazor.sourceforge.net/

Nova versió online: https://posterazor.sourceforge.io/online/

Deixe un comentario

2 × dous =

"edutictac.es