Crea informes individualizados a partir de una tabla con calificaciones

LliureXincorpora per defecte com a editor de text Libre Office Writer, al igual que otros procesadores de texto, ens dona l’opció de “Combinar Correspondència”, esto quiere decir redactar un modelo de documento y rellenar parte del texto con información extraída desde otra fuente de datos. Tradicionalment el seu ús ha sigut el de combinar correspondència la qual cosa hui en dia ja no és una opció molt popular. Però com a docents li podem traure molt de partit a aquesta funcionalitat, per exemple podem combinar un full amb les qualificacions dels nostres alumnes generat enLibre Office Calc amb Writer per a realitzar informes individualitzats.

Vegem com seria el procés. Comencem creant un document genèric ondeixarem espai per a inserir els camps del full de càlcul, posant el nom que tindrà aqueix camp:

Creem el full de càlcul ambCalc que ens servirà com a font de dades:

Ara haurem d’anar a->Camps->Uns altres i en la finestra que se’ns obri caldrà anar a la pestanyaBase de dades. Haurem de buscar el nostre document a AfigFitxer de Base de dades i el vinculem. En aquest cas estem usant un fitxer.ods de Calc, però podríem usar unCSV o una base de dades de Base :

Després, caldràanar canviant  els espais, que havíem deixat abans, pels camps de la base de dades. El que cal fer és seleccionar la paraula que deixem com a espai, cal tornara Insereix->Camps->Uns altres i haurem de seleccionar el camp amb el qual volem substituir aqueixa paraula, i finalment cal prémerInsereix (por ejemplo, canviem la paraulaNombre en el text pel campNombre de la base de dades)

El resultat final serà una cosa així:

Ara ja només ens queda imprimir. Atenció, no trieu la funció d’exportar a PDF, cal utilitzar l’opció Imprimeix. Allí hem de confirmar l’origen de les dades i podrem triar entre Impressora o Fitxer.

El resultat final és un full de qualificacions per alumne. Si triem l’opció d‘Eixida->Fichero podem exportar a un document de text que podem editar abans d’imprimir.

Deixa un comentari

dieciocho + 15 =

"edutictac.es