Problem with accents on desktop telegram


El Telegram és una aplicació molt utilitzada hui dia per a comunicar-se entre diferents dispositius, ja siguen mòbils o ordinadors. Aquest no presenta la complexitat per a connectar-se que té el Whatsapp.
En alguns casos s’ha detectat que els accents no funcionen.

Solució


Cal obrir un terminal i escriure:

sudo sed -i '$a export LC_ALL="$(echo $LANG|cut -d@ -f1)"' /etc/profile


Us demanarà la contrasenya d’administrador. Després reiniciem sessió i ja hauria de funcionar.

Font: wiki de lliurex

Leave a Comment

3 + two =

"edutictac.es