Convertir una imatge en un pòster amb LliureX

PosteRazor curta una imatge en fragments que poden imprimir-se fàcilment en qualsevol impressora que utilitze paper DIN-A4 per a després assemblar-se formant un pòster. The program accepts as input a scanned image or from a digital camera. The resulting poster is saved as a multi-page PDF document. Cal tindre en compte que quanta més qualitat tinga la imatge original millor serà el resultat final.

Com s’usa

Tutorial: posteRazor.pdf

Arxius per al tutorial: monalisa.zip

Més informació: https://posterazor.sourceforge.net/

Nova versió online: https://posterazor.sourceforge.io/online/

Leave a Comment

4 × 5 =

"edutictac.es