PosteRazor, to convert an image to a poster.

PosteRazor cuts an image in fragments that can be easily printed on any printer that uses DIN-A4 paper and then looks like a poster. The program accepts as input a scanned image or from a digital camera. The resulting poster is saved as a multi-page PDF document. Keep in mind that how … Read more

Sending custom mail to sender groups with Thunderbird.

In the following article we will see how to make a personalized sending to a group of people with the thunderbird mail manager. This option is very useful in a school, since we can create lists of students or mothers/fathers and send personalized emails to different groups (for classrooms, Tutorials, Specialties, Cycles, etc.). INSTALL· LAR THE EXTENSION MAIL … Read more

Outlook Calendar and Address Book with Thunderbird

If you want to have the Outlook calendar and address book in your Thunderbird you can get it with DavMail. The steps to follow are as follows:: Calendar Go to Menu: File => New => Calendar or sign + showing location capture: On the Format network: CalDavLloc: http://localhost:1080/users/nom.usuari@edu.gva.es/calendar Calendar name: A name UserName: nom.usuari@edu.gva.es … Read more

Install Google fonts

To install Google sources in our operating system we only have to install the Typecatcher program by running the following command in the terminal: sudo apt-get install typecatcher Once the program is installed we open it, we select the source we want to install and press the button Download typography.

Problem with accents on desktop telegram

El Telegram és una aplicació molt utilitzada hui dia per a comunicar-se entre diferents dispositius, ja siguen mòbils o ordinadors. Aquest no presenta la complexitat per a connectar-se que té el Whatsapp.En alguns casos s’ha detectat que els accents no funcionen. Solució Cal obrir un terminal i escriure: sudo sed -i ‘$a export LC_ALL=”$(echo $LANG|cutRead more

Instal·lació de Plank en LliureX 19

Reconec que li he agafat el gust a gravar xicotets tutorials per a mostrar als companys com es poden fer coses en l’ordinador. En aquesta ocassió com afegir un dock a LLiureX. Concretament Plank que és un dock molt lleuger i estable i que vaig descobrir en LliureX 16. Fent el vídeo he descobert RepoManRead more

LliureX pinning

Si necessites instal·lar un programa o actualitzar a l’última versió i LliureX no et deixa degut a que en aquesta distribució el que prima és l’estabilitat (fonamental en l’entorn educatiu) pots llevar LliureX pinning tenint en comptes que això és un procediment avançat i pots trencar alguna cosa. Per fer-ho cal executar aquest comandament enRead more

"edutictac.es