Outlook Calendar and Address Book with Thunderbird

Si voleu tindre el calendari i la llibreta d’adreces d’Outlook al vostre Thunderbird ho podeu aconseguir amb DavMail. The steps to follow are as follows::

Calendari

Anar al Menú: File => New => Calendar or sign + que mostra la captura


Ubicació: A la xarxa


Format: CalDav
Lloc: http://localhost:1080/users/nom.usuari@edu.gva.es/calendar
Nom del calendari: Un nom
Nom d’usuari: nom.usuari@edu.gva.es

Llibreta d’adreces

Anar al Menu: Eines => Llibreta d’adreces
Anar al Menu: File => New => Directori LDAP


En Tab General:
Nom: El que vulgues
Servidor: localhost
DN base: ou=people
Port: 1389
DN d’enllaç: nom.usuari@edu.gva.es
Usar connexió segura (SSL): No


En Tab Avançat:
Abast: Subarbre


Configuració de la llibreta d’adreces:


Anar al Menú: Edita => Preferències
En Tab Redacció => Adreçament:
Servidor de directori: El que hem configurat

Leave a Comment

18 + 14 =

"edutictac.es