Treball col·laboratiu en línia. Calfem els motors.

En aquesta primera pràctica de la unitat revisaràs els teus coneixiements previs.

Per on comencem? Com que es tracta de la primera pràctica de la unitat, has de realitzar la primera part de la rutina de pensament “3, 2, 1, pont!”. Al finalitzar la unitat, realitzaràs la segona part de la rutina. L’objectiu de l’activitat és promoure pensament crític sobre l’aprenentatge, és a dir, evidenciar-te a tu mateix/a quant has aprés.

El nom del document ha de complir la següent estructura: 321pont_treballCollaboratiu_<nomCognoms>.odt. Per exemple 321pont_treballCollaboratiu_SanjaDabic.odt

Com seguim? Una vegada realitzada la primera part de la rutina, ha arribat el moment de revisar els conceptes bàsics de la unitat. Baixa’t el següent document i contesta les preguntes en altre color (per exemple blau) i text justificat. Una vegada acabat, l’envies a la professora.

El nom del document ha de complir la següent estructura: avaluacioInicial_treballCollaboratiu_<nomCognoms>.odt, per exemple: avaluacioInicial_treballCollaboratiu_SanjaDabic.odt.

I ara què?  A partir del document http://cv.uoc.edu/moduls/UW07_00071_02418/UOC.pdf realitza un resum de consells per tal de cercar i localitzar la informació en Internet de forma eficient i contrastada. Al tractar-se d’un resum, intenta utilitzar paraules i expressions pròpies.

Procediment per a realitzar la tasca:

  1. Crear un diari d’aprenentage.
  2. Contestar en el diari les següents preguntes relatives al plantejament de la tasca: Què he de fer? Entenc la tasca? Quins coneixments em fan falta? Tinc formes alternatives d’aconseguir fer la tasca?  Puc dividir la tasca? Com organitzar el temps? Per a què pot ser útil aquesta tasca?
  3. Realitzar la tasca. En el moment que la professora ho indique, contestar en el diari les següents preguntes relatives a la desenvolupament de la tasca: Estic conseguint el que es demana? Vaig bé de temps? Em donarà temps d’acabar? M’he d’esforçar més? He de buscar més recursos/ajuda? M’he enganyat? Com he solventat l’errada?
  4. Contestar en el diari les següents preguntes relatives a la finalització de la tasca: Què és el que s’havia de fer i què és el que he fet? Quins passos he seguit? Ho he fet bé? Com sé que està bé? Quines han sigut les majors dificultats? Com les he superat? Amb el que he aprés, si puguera tonar a fer la tasca, quines coses canviaria i milloraria? Podria explicar allò aprés a altra persona? On puc aplicar el que he aprés? Quin moment del procés ha sigut el més significatiu  de l’aprenentatge?
  5. Lliurar el resum i el diari.

"edutictac.es