Scratch. Estructures condicionals.

En aquesta pràctica aprendràs a fer decisions en un programa.

Per on comencem? Imaginem que volem millorar el joc de la pràctica anterior, de forma que tenim dos tipus d’objectes a perseguir. Si xoquem amb la pedra roja ens donen 10 punts i si xoquem amb la pedra blava ens donen 2 punts. Com implementar aquest funcionament?

Les estructures de control condicional permeten prendre decisions i executar un bloc d’instruccions en funció del compliment o no de la condició.

Accedeix a aquesta pàgina i interacciona amb els diagarames de la sentència IF i la sentència IF…ELSE. Reflexiona:

 1. Quina diferència hi ha entre IF i IF..ELSE?

Per on seguim? Obri un nou projecte i realitza les següents activitats per tal d’entre les estructures de control condicional.

Activitat 1: PREPARACIÓ DE L’ENTORN

Modifica el fons de forma que hi haja un rectangle de color.

Per a fer-lo, necessites seleccionar el fons, en la barra de Stage (racó inferior dret) i després editar-lo en la pestanya Backdrops (racó superior esquerre)

Utilitzant les eines de dibuix, has de fer un rectangle.

Activitat 2: ANÀLISI DE CODI. IF

Observa el codi de l’esquerra associat al personatge.

 1. Què passarà quan s’inicia el joc?
 2. Quina tecla controla al personatge?
 3. Què passa si es presiona 3 vegades la tecla?
 4. Tocarà el personatge la vora superior de l’escenari? Per què?
 5. Quan toca el color morat, què li passa al personatge?

Activitat 3: IMPLEMENTACIÓ DE CODI

Implementa el codi i comprova si les teues hipòtesi s’han complit.

Activitat 4: ANÀLISI DE CODI. IF … ELSE

Observa la modificació que s’ha fet al codi anterior.

 1. Quan es cau el personatge?
 2. Quan avança cap a la dreta?

Activitat 5: IMPLEMENTACIÓ DE CODI

Implementa el codi i comprova si les teues hipòtesi s’han complit.

Per a agarrar el color concret, utilitza la pipeta del diàleg auxiliar. Fas clic en la pipeta i després damunt de la imatge ( en l’escenari) on està el color que vols agarrar.

I ara què? Hem de fer un joc de gota cantarina. L’objectiu del joc consistirà en que el personatge (la gota) s’anirà menejant de forma aleatòria per la pantalla i reproduirà uns sons o uns altres en funció del color que toque.

Primer pas consisteix en pintar l’escenari i incloure al personatge.

El personatge ha d’estar canviant de posició de forma aleatòria.

En la imatge tens totes les instruccions que cal implementar.

 1. Per què necessitem el bucle?
 2. Quina és la condició de parada?

Incorpora un bloc com aquest per a cada tipus de color ( el color de fons, blanc, no ha de tindre so)

 1. On has d’incloure el bloc, dins o fora del bucle? Per què?

"edutictac.es