AppInventor. Disseny i implementació d’un joc

En aquesta pràctica ficaràs en pràctica tot aprés fins ara dissenyant i implementant joc propi.

Com comencem? Has de pensar en el funcionament del joc, quin serà l’objectiu, com es jugarà( si haurà puntuació, vides, etc.) i com finalitzarà.

Com seguim? Una vegada has pensat el joc, has de fer els passos per a convertir la teua idea en la realitat.

 1. Amb una eina de disseny ràpid
  1. Realitza un arbre de decisió de les pantalles (a l’estil dels arbres de decisió que has vist en les pràctiques anteriors).
  2. Disenya l’esbós de les pantalles.
 2. Busca i baixa els recursos necessaris per al teu joc (imatges, música, etc).
 3. En AppInventor
  1. Realitza el disseny gràfic del joc (recorda omplir el camp About indicant l’autoria del joc, així com canvia l’etiqueta del nom de les diferents pantalles)
  2. Implementa la funcionalitat del joc.
  3. Exporta el joc en .apk i prova’l en el teu dispositiu.

I ara què? En aquesta pràctica has de fer dos tipus de lliurament:

 1. Has de lliurar en la tasca de l’aula virtal els següents recursos: la imatge de l’arbre de decisió, les imatges dels esbossos de les pantalles, el projecte d’AppInventor (.aia, descarrega’l desde menú Project–>Export selected project (aia) to my computer), així com el vídeo de com executes el joc en el teu mòbil.
 2. Has de reflexionar sobre els següents preguntes:
  • Què has fet especialment bé en aquesta pràctica?
  • Quins són els prinipals problemes que has tingut i com els has solventat?
  • Què es podria millorar?

"edutictac.es