Tríptic. Recerca d’informació. Riscos físics

En aquesta pràctica seguirem treballant en el projecte del tríptic dels riscos de l’ús excessiu de les TIC. Ens centrarem en els aspectes físics.

Hem de buscar informació contrastada per tal d’incloure en el tríptic. Per això, hem de tindre clar com hem de buscar la informació. En la següent imatge tens el procés de pensament que es fa una persona crítica que cerca informació.

Per on començem? Llig la imatge baix d’aquestes línies i intenta entendre-la. Reflexiona si sabries aplicar els criteris exposats. No t’apures, al principi és difícil, és qüestió de pràctica.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és pensamentCritic-512x1024.png

I ara què? Busca els efectes/riscos físics que pateix una persona que utilitza en excès les TIC (ordinador, tauleta, mòbil, consoles de vídeojocs, etc).
Aplica els criteris exposats en la imatge superior:

  1. estàs d’acord amb el que estàs llegint?
  2. la pàgina d’on estàs traent la informació és fiable?
    • és d’un organisme oficial?
    • és d’una persona reconeguda en aquest camp?
    • és d’una revista relacionada amb aquest camp?
  3. hi ha altres pàgines on s’explica o complementa la informació trobada?

Per últim? En un document de text, anota els potencials riscos amb les teues paraules i busca una imatge representativa. Anota la pàgina o pàgines web d’on has tret la informació. La informació la pujaràs a la plataforma d’AULES.

Leave a Comment

five × 2 =

"edutictac.es