Protecció de dades. Petroli S XXI

En aquesta pràctica anem a reflexionar sobre les dades que oferim a Internet.

Per on començem? Visualitza aquest vídeo. És molt curtet. Reflexiona sobre les següents preguntes:

  • Quines són les preguntes que t’has de fer a l’hora de donar les teues dades?
  • En quines ocasions t’has donat d’alta en algun servei sense parar compte en aquests aspectes?
  • Quin és el fi últim de tota aquesta ingenieria?

Per on seguim? Llig la informació que apareix en aquest enllaç. Reflexiona sobre les següents aspectes:

  • Les contrasenyes que fas servir compleixen amb els consells?
  • Revisa una mica el navegador, així com les xarxes socials que estas utilitzant, estàs d’acord amb la inforamció que guarden sobre tu? Pots canviar-lo?
  • Què és Llista Robinson? S’inscriuriria algun membre de la família? Per què?

I per últim? Visualitza aquest vídeo sobre dret a l’oblit i llig aquest article sobre esborra l’imprenta digital. Reflexiona sobre les dades teues que has pujat en algun moment i que ara t’agradaria esborrar definitivament. Són poques o moltes?

Prepara un document amb una taula de 3 columnes. En la primera fica l’aspecte que has de millorar; en la segona quin perill representa tindre aquest aspecte de la forma que ho tens; i en la tercera les accions concretes per a solventar l’aspecte mencionat. La informació la pujaràs a l’aula virtual quan estiga disponible

"edutictac.es