L’ALUMNAT pot COMPROVAR les RESPOSTES CORRECTES

Perquè l’alumne puga consultar les respostes correctes, cal seguir el següent procediment previ:

1- El mestre afegirà al Menú del Blog una Pàgina (per exemple RESPOSTES) fent…

(i sense oblidar clicar en “Guardar“)

2-Quedarà així…

3- Caldrà copiar a la part superior de la caixa de direccions del navegador, la url de la pàgina, i guardar-la, perquè després la necessitarà per acabar de configurar el formulari.

4- Amb la pàgina oberta, haurà de posar amb “Afig aplicacióper exemple un “Gestor de Continguts-Contingut” on crearà un “Contingut lliure” i amb l’editor de textos, inserirà una taula com aquesta amb les preguntes i les respostes correctes (tot i que també podria enllaçar un document pdf pujat prèviament a la “Mediateca”)

5- A continuació haurà d’obrir “Administrar pàgines” i clicar en l’arbre de pàgines de l’esquerra en la corresponent a la pàgina creada (en el nostre exemple la de”Respostes”)

6.- Per tal de que l’alumne/a no puga veure aquesta pàgina de les respostes fins que no haja completat el formulari i clicat en “Envia” (com ja hem indicat a la pàgina ” CONFIGURACIÓ PREDETERMINADA I PRIMERS CANVIS”, caldrà fer-la oculta clicant en el quadre de “Ocultes”:

7-Immediatament, desapareixerà la pàgina del menú superior per la qual cosa, l’alumne/a no la veurà ni podrà clicar en ella per veure les respostes fins que no envie les seues pròpies respostes, com ja hem indicat.

8- Per últim, tornarem a la configuració del formulari (com hem indicat a la pàgina) i apegarem en aquest requadre la url de la pàgina de respostes que havien copiat i guardat prèviament.

9- Així pues, després de configurar definitivament el formulari,com ja hem indicat; en acabar l’alumne de respondre les preguntes del formulari i clicar en “Envia” ; automàticament el Blog li obrirà la pàgina oculta “RESPOSTES” on podrà veure les RESPOSTES CORRECTES i així comparar-les amb les seues i poder aprendre dels encerts i de les errades

"edutictac.es