CONFIGURACIÓ PREDETERMINADA i PRIMERS CANVIS

En afegir l‘aplicació FORMULARI WEB” amb :

Es situarà a la pàgina l’aplicació sense configurar,

per fer els canvis necessaris, cal anar a la configuració que podem trobar a la icona

Ja situats dins de l’ aplicació, caldrà fer els següents canvis, com s’indica a la imatge :

a) Canvis en les seccions marcades en roig.

b) Decidint també en les marcades amb ? si volem demanar una identificació amb captcha i/o si volem que en enviar les respostes l’alumne, el formulari el dirigisca a una pàgina amb les respostes correctes per comparar-les amb les seues (Està explicat en la pàgina).
c)Així mateix caldrà omplir obligatòriament els camps marcats en blau per poder tindre accés a les respostes tant de cada alumne com a les de tota la classe a la vegada.

Amb els primers canvis, podria quedar així:

***CANVIS A TINDRE EN COMPTE AMB LES ÚLTIMES RESTRICCIONS EN MESTRE A CASA

Donat que des de finals d’Agost ja no està actiu el correu de Mestre a casa, no cal omplir el camp “Adrece electrònica” ja que no funcionarà l’enviament de les respostes cap al compte del mestre.

"edutictac.es