CAMPS DE TEXT

Com hem indicat en la taula de la pàgina anterior, aquest camps es poden emprar per a crear preguntes de resposta simple amb text més o menys llarg; tot i que en concret el “Paràgraph” també permet incrustar (embed) documents, elements d’imatge i/o multimèdia, etc…com veurem en la següent pàgina.

Aquesta seria una proposta de com podria quedar cada tipus de camp-pregunta i com es configuraria:

Camp de TEXT

Es configuraria així


Camp de QUADRE DE TEXT o PARÀGRAPH

Es configuraria així

"edutictac.es