QÜESTIONARIS amb TELEGRAM

Des de Telegram, també es poden dissenyar Qüestionaris, amb l’única modalitat de respostes múltiples; podent emprar text i fins i tot elements multimèdia, per configurar les preguntes.

L’únic requeriment està en què l’alumnat ha de tindre accés a un compte de Telegram ( o pot utilitzar el dels seus pares).

El procés per dissenyar-lo és el següent:

1.- Cal accedir al bot de Telegram: QUIZ BOT

2.- Seguir els següents passos pel disseny

3.- En acabar de dissenyar el qüestionari, s’ha de enviar a l’alumne/a l’enllaç (que hem vist marcat amb un rectangle roig al document).
Podem triar entre:

Fer-li-ho arribar per email,

o si el coneguem; al compte de Telegram propi o el dels seus pares, des de el nostre propi Telegram.

4.-En clicar a l’enllac, li aniran apareguent les següents pantalles amb indicacions i opcions:

5.-A continuació s’inicia la presentació de les preguntes del qüestionari que l’alumne/a anirà contestant, i rebent al mateix temps la retroalimentació de l’encert o errada de cadascuna de les seues respostes.
En acabar-les totes, li apareixerà un resum dels resultats.

*** Ací podem veure tot el procés de la resposta

Cal tindre en compte que sols qui el contesta pot veure els resultats. El mestre que li’l envia no té cap referència de les respostes ni del resultat.
Tot i això pot servir com una mena d’estudi o repàs per a l’alumne, ja que pot repetir-lo quantes vegades vulga i comparar així el seu grau de coneixements assolits.

Leave a Comment

14 + 3 =

"edutictac.es