Documents amb ancores i enllaços

COM FER DOCUMENTS amb àncores i enllaços PER DIRECCIONAR ELS ÍTEMS
-SECCIONS DE L’INDEX DEL DOCUMENT CAP A LES PÀGINES QUE TENEN EL
CONTINGUT CORRESPONENT

El procediment podria ser el següent:

A.- PER A FER-HO A MESTRE A CASA:

1.-Afegir un contingut nou, tipus “Contingut lliure” en una pàgina o secció.

2.-Posar un Índex amb els ítems-seccions (capítols) que correspondran als títols de cada secció de les pàgines que contindran els continguts-documents.

3.-Si ja estan escrites (i si no escriure-les abans), posar en cada pagina o capítol del contingut-document( que té el mateix títol del ítem-secció de l’índex), les àncores on aniran els ítems-seccions de l’index; afegint a cada àncora un nom que faja referència a l’ítem-secció (en l’exemple que després veurem serien: “primer, segon,tercer”).

4.-Posar en cada ítem-secció de l’Index (en l’exemple serien : Primer, Segon i Tercer), un enllaç, triant en Tipus d’ enllaç, el tipus Ancora en aquesta pàgina) i en “Selecciona l’ancora”, triar en “Per nom de l’àncora“, el nom de l’ancora corresponent (que en el exemple serien les ja citades: primer,segon i tercer).
En clicar en cada ítem-secció del Índex, l’enllaç que conté redirigirà el document fins la pàgina o capítol que li correspon.

5.-Per tornar a l’Índex des de cada pàgina o capítol cal:

-Posar una àncora en l’Índex (en l’exemple l’hem anomenada “index”).

-Posar (per exemple un text de “TORNAR” o una icona de fletxa dalt) al final de cada pàgina
i afegir-li al text o a la icona, un enllaç, triant en Tipus d’ enllaç el tipusAncora en aquesta
pàgina) i en “Selecciona l’ancora”, triar en “Per nom de l’àncora“, el  nom de l’ancora (en
l’exemple “index”)
Quan estiga configurat , en clicar al text o a la icona (en l’exemple la icona de fletxa dalt)
l’enllaç que conté redirigirà de nou el document fins la primera pàgina on està l’ïndex.

-6.-Guardar i aprobar


** Ací podem veure com quedaria mentre estem en edició (sols és un pdf de mostra, no funcionen els enllaços)

** I ací com ho veurien després els alumnes (sols és un pdf de mostra, no funcionen els enllaços)

B.- PER A FER-HO A LIBREOFFICE-WRITTER:

1.-Obrir un document nou a Writter.

2.-Posar un Índex amb els ítems-seccions (capítols) que correspondran als títols de cada secció de les pàgines que contindran els continguts-documents.

3.-Com ja hem indicat abans, si ja estan escrites (i si no escriure-les abans); posar en cada pagina o capitol del contingut-document (que té el mateix títol del ítem-secció de l’índex), les àncores on aniran els ítems-seccions de l’index; afegint a cada àncora un nom que faja referència a l’ítem-secció (en l’exemple que després veurem serien: “primer, segon,tercer”).Caldrà seguir el següent procediment:

** Seleccionar el ítem-secció de l’ïndex i clicar a la icona de l’enllaç i s’obri la finestra «Enllaç»

** Triar a l’esquerra l’opció i en «Objectiu en el document», en «Objectiu» clicar a la dreta a la icona

** Apareix la finestra de «Objectiu en el document», i en la secció de «Marcadors», triar l’àncora corresponent (en l’exemple: primer),

aleshores caldrà clicar per ordre a: «Aplica i «Tanca»; i en tornar a la finestra d’Enllaç, tornar a fer «Aplica», i «D’acord».


** Repetir els passos 4 i 5 de la explicació anterior (De com fer-ho a Mestre a casa)

6.- Guardar

** En obrir-lo de nou, perquè els enllaços a les àncores funcionen, caldrà clicar-los fent Ctrl + Nom de l’ítem-secció (enllaç)

** Per evitar-ho, és millor , en acabar de fer el document, triar l’opció de “Exporta- Exporta com a PDF”; i així els enllaços funcionaran directament sense necessitat de clicar també en Ctrl.

*** Ací podem veure com quedaria amb un PDF (on si funcionen els enllaços)


Leave a Comment

six + 16 =

"edutictac.es