El FORMULARI WEB de MESTRE A CASA com a EINA d’AVALUACIÓ

Dins de les aplicacions que es poden emprar a Mestre a Casa, està la de FORMULARI DE LA WEB que també es pot utilitzar al BLOG del DOCENT propi, com a eina d’avaluació.
A més a més dins de la seua interactivitat, li pot permetre al mestre, conéixer i valorar les respostes de l’alumnat
(***); i al propi alumne veure les respostes correctes a les qüestions plantejades i poder comparar-les amb les què ha respost.
I tot açò amb la seguretat de fer-ho dins de Mestre a Casa i sense necessitar que l’alumne tinga correu electrònic.

Al Menú podeu consultar un tutorial dividit en pàgines on explique el procediment per utilitzar-lo.

(***) Amb els darers canvis a Mestre a casa del mes d’agost en què s’han desactivats els correus, s’ha eliminat la possibilitat de rebre al correu del mestre les respostes de l’alumne

L’única solució (no molt bona) que se m’acudeix és emprar el formulari per a dissenyar les preguntes i quan l’alumne acabe de contestar-lo, abans de donar-li a “Envia”, que et faja una foto o captura de pantalla i te la envia via correu.

Si desidires fer-ho, al hora de dissenyar el formulari no cal que ómpligues el camp “Adreça electrònica” i recordaz dir-li a l’alumne que no pose les seues dades completes (sols Nom o numero de classe, però no nom i cognoms)

Leave a Comment

1 × 5 =

"edutictac.es