QÜESTIONARIS amb TELEGRAM

Des de Telegram, també es poden dissenyar Qüestionaris, amb l’única modalitat de respostes múltiples; podent emprar text i fins i tot elements multimèdia, per configurar les preguntes.

L’únic requeriment està en què l’alumnat ha de tindre accés a un compte de Telegram ( o pot utilitzar el dels seus pares).

El procés per dissenyar-lo és el següent:

1.- Cal accedir al bot de Telegram: QUIZ BOT

2.- Seguir els següents passos pel disseny

3.- En acabar de dissenyar el qüestionari, s’ha de enviar a l’alumne/a l’enllaç (que hem vist marcat amb un rectangle roig al document).
Podem triar entre:

Fer-li-ho arribar per email,

o si el coneguem; al compte de Telegram propi o el dels seus pares, des de el nostre propi Telegram.

4.-En clicar a l’enllac, li aniran apareguent les següents pantalles amb indicacions i opcions:

5.-A continuació s’inicia la presentació de les preguntes del qüestionari que l’alumne/a anirà contestant, i rebent al mateix temps la retroalimentació de l’encert o errada de cadascuna de les seues respostes.
En acabar-les totes, li apareixerà un resum dels resultats.

*** Ací podem veure tot el procés de la resposta

Cal tindre en compte que sols qui el contesta pot veure els resultats. El mestre que li’l envia no té cap referència de les respostes ni del resultat.
Tot i això pot servir com una mena d’estudi o repàs per a l’alumne, ja que pot repetir-lo quantes vegades vulga i comparar així el seu grau de coneixements assolits.

Documents amb ancores i enllaços

COM FER DOCUMENTS amb àncores i enllaços PER DIRECCIONAR ELS ÍTEMS
-SECCIONS DE L’INDEX DEL DOCUMENT CAP A LES PÀGINES QUE TENEN EL
CONTINGUT CORRESPONENT

El procediment podria ser el següent:

A.- PER A FER-HO A MESTRE A CASA:

1.-Afegir un contingut nou, tipus “Contingut lliure” en una pàgina o secció.

2.-Posar un Índex amb els ítems-seccions (capítols) que correspondran als títols de cada secció de les pàgines que contindran els continguts-documents.

3.-Si ja estan escrites (i si no escriure-les abans), posar en cada pagina o capítol del contingut-document( que té el mateix títol del ítem-secció de l’índex), les àncores on aniran els ítems-seccions de l’index; afegint a cada àncora un nom que faja referència a l’ítem-secció (en l’exemple que després veurem serien: “primer, segon,tercer”).

4.-Posar en cada ítem-secció de l’Index (en l’exemple serien : Primer, Segon i Tercer), un enllaç, triant en Tipus d’ enllaç, el tipus Ancora en aquesta pàgina) i en “Selecciona l’ancora”, triar en “Per nom de l’àncora“, el nom de l’ancora corresponent (que en el exemple serien les ja citades: primer,segon i tercer).
En clicar en cada ítem-secció del Índex, l’enllaç que conté redirigirà el document fins la pàgina o capítol que li correspon.

5.-Per tornar a l’Índex des de cada pàgina o capítol cal:

-Posar una àncora en l’Índex (en l’exemple l’hem anomenada “index”).

-Posar (per exemple un text de “TORNAR” o una icona de fletxa dalt) al final de cada pàgina
i afegir-li al text o a la icona, un enllaç, triant en Tipus d’ enllaç el tipusAncora en aquesta
pàgina) i en “Selecciona l’ancora”, triar en “Per nom de l’àncora“, el  nom de l’ancora (en
l’exemple “index”)
Quan estiga configurat , en clicar al text o a la icona (en l’exemple la icona de fletxa dalt)
l’enllaç que conté redirigirà de nou el document fins la primera pàgina on està l’ïndex.

-6.-Guardar i aprobar


** Ací podem veure com quedaria mentre estem en edició (sols és un pdf de mostra, no funcionen els enllaços)

** I ací com ho veurien després els alumnes (sols és un pdf de mostra, no funcionen els enllaços)

B.- PER A FER-HO A LIBREOFFICE-WRITTER:

1.-Obrir un document nou a Writter.

2.-Posar un Índex amb els ítems-seccions (capítols) que correspondran als títols de cada secció de les pàgines que contindran els continguts-documents.

3.-Com ja hem indicat abans, si ja estan escrites (i si no escriure-les abans); posar en cada pagina o capitol del contingut-document (que té el mateix títol del ítem-secció de l’índex), les àncores on aniran els ítems-seccions de l’index; afegint a cada àncora un nom que faja referència a l’ítem-secció (en l’exemple que després veurem serien: “primer, segon,tercer”).Caldrà seguir el següent procediment:

** Seleccionar el ítem-secció de l’ïndex i clicar a la icona de l’enllaç i s’obri la finestra «Enllaç»

** Triar a l’esquerra l’opció i en «Objectiu en el document», en «Objectiu» clicar a la dreta a la icona

** Apareix la finestra de «Objectiu en el document», i en la secció de «Marcadors», triar l’àncora corresponent (en l’exemple: primer),

aleshores caldrà clicar per ordre a: «Aplica i «Tanca»; i en tornar a la finestra d’Enllaç, tornar a fer «Aplica», i «D’acord».


** Repetir els passos 4 i 5 de la explicació anterior (De com fer-ho a Mestre a casa)

6.- Guardar

** En obrir-lo de nou, perquè els enllaços a les àncores funcionen, caldrà clicar-los fent Ctrl + Nom de l’ítem-secció (enllaç)

** Per evitar-ho, és millor , en acabar de fer el document, triar l’opció de “Exporta- Exporta com a PDF”; i així els enllaços funcionaran directament sense necessitat de clicar també en Ctrl.

*** Ací podem veure com quedaria amb un PDF (on si funcionen els enllaços)


El FORMULARI WEB de MESTRE A CASA com a EINA d’AVALUACIÓ

Dins de les aplicacions que es poden emprar a Mestre a Casa, està la de FORMULARI DE LA WEB que també es pot utilitzar al BLOG del DOCENT propi, com a eina d’avaluació.
A més a més dins de la seua interactivitat, li pot permetre al mestre, conéixer i valorar les respostes de l’alumnat
(***); i al propi alumne veure les respostes correctes a les qüestions plantejades i poder comparar-les amb les què ha respost.
I tot açò amb la seguretat de fer-ho dins de Mestre a Casa i sense necessitar que l’alumne tinga correu electrònic.

Al Menú podeu consultar un tutorial dividit en pàgines on explique el procediment per utilitzar-lo.

(***) Amb els darers canvis a Mestre a casa del mes d’agost en què s’han desactivats els correus, s’ha eliminat la possibilitat de rebre al correu del mestre les respostes de l’alumne

L’única solució (no molt bona) que se m’acudeix és emprar el formulari per a dissenyar les preguntes i quan l’alumne acabe de contestar-lo, abans de donar-li a “Envia”, que et faja una foto o captura de pantalla i te la envia via correu.

Si desidires fer-ho, al hora de dissenyar el formulari no cal que ómpligues el camp “Adreça electrònica” i recordaz dir-li a l’alumne que no pose les seues dades completes (sols Nom o numero de classe, però no nom i cognoms)

"edutictac.es