Jitsi Meet amb Android

Amb motiu de les causes que tots coneixem, s’ha fet necessària de manera repentina la comunicació per videoconferència amb els nostres amics, família, companys de treball i demés persones amb les qui habitualment tenim contacte. Aquest tutorial tracta d’explicar fàcilment el funcionament de Jitsi amb Android: l’app Jitsi Meet.

Tutorial

Algú ens enviarà un enllaç per encetar una videoconferència o bé directament ens descarreguem l’aplicació Jitsi Meet al mòbil i introduïm l’identificador de sala. Anem a explicar el primer suposat. Rebrem un enllaç d’aquest tipus:

https://meet.jit.si/videoconf

On videoconf és el nom de la videoconferència actual, que serveix com a exemple. En cada connexió es triarà un nom de sala diferent (reunioamics, institut, reunocole o qualsevol altre que s’acorde entre els participants). Farem clic en aquest enllaç i ens apareix la següent pantalla en el navegador:

Farem clic on posa “Download the app”, i ens apareixerà la pantalla de descàrrega des de Google Play. Si ja la teniem instal·lada, aleshores triem “Continue to the app”.

Instal·lem l’app i l’obrim, a continuació indicarem el nom de la videoconferència en el requadre superior (2), MOLT DE COMPTE AMB LES MAJÚSCULES I MINÚSCULES:

Abans d’entrar a la videoconferència, es recomana indicar el nom del participant, en la secció “Ajustes” (1), en este cas hem posat “Josep”:

Tornem arrere i farem clic en el botó “CREAR/UNIRSE”. A continuació potser ens demane una contrasenya, si ha sigut establida. Si no, entrem directament:

Una vegada acceptem, ens apareixeran en pantalla els participants en la videoconferència i ja podrem utilitzar totes les funcions de Jitsi Meet.

¡Que disfruteu de bona gana!

"edutictac.es