UjiLliurex 2021. El meu núvol privat: NextCloud i correu electrònic

En esta ponència veurem com desplegar el nostre núvol privat. Estos servicis consistiran en un servidor LDAP (OpenLDAP) per a la gestió dels nostres usuaris, un servidor de correu electrònic amb el seu webmail (RoundCube) i la nostra pròpia plataforma per a allotjar arxius i poder realitzar edicions col·laboratives de documents de text/càlcul (Nextcloud).

Podeu veure els repositoris usant els següents enllaços:
https://github.com/chverma/privateCloud
https://github.com/chverma/docker-mailserver
https://github.com/chverma/docker-openldap

Recordeu que per poder realitzar l’instal·lació automatitzada cal emprar els següents commandaments:

wget https://github.com/chverma/privateCloud/archive/refs/tags/v1.0.0.tar.gz

tar xzvf v1.0.0.tar.gz
cd privateCloud-1.0.0/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 7 =

"edutictac.es